Elutveckling AB är ett modernt företag vars huvudsakliga inriktning är elservicearbeten inom läkemedelsbranschen, men vi utför även de flesta andra förekommande typer av elarbeten.

Företagets vd är Anders Sigg, som även har ansvar för elverksamheten samt arbetar som elkonsult, arbetsledare och kvalitetsansvarig.
För kontor och administration ansvarar Lena Borg Sigg.

Övriga anställda inom företaget är elektriker och arbetar med elinstallations- och elservicearbeten. All personal vidareutbildas kontinuerligt för att vi alltid ska ha den kunskap och kompetens som krävs för att tillmötesgå våra kunders krav. Vid större projekt samarbetar vi även med andra elföretag.

Våra värderingar

Arbetsmiljö och medarbetare.

    • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet.
    • Samtliga involverade ska känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.
    • Vi har arbetssätt för identifiera risker och åtgärdar dessa.

Kvalitet och säkerhet.

    • Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.
    • Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
    • Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.

Miljö.

    • Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.
    • Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval